Du är varmt välkommen att kontakta oss på SEDmedia. Skriv oss en mail eller ring oss.
Tlf: +45 (0)21-13 43 80, Fax: +46 (0)21 18 79 06
Karta

sten@sed.se
Sten Eriksson VD
projektledning, systemutveckling.
SEDmedias VD och grundare. fil.mag. i matematik och fysik med ingenjörs påbyggnad. Sten har arbetat med teknisk pedagogik och industriell marknadsföring i mer än 20 år.


David Eriksson
Programmering.
Studerar till civilingenjör i elektroteknik. Hjälper oss från och till med avancerad programmering av grafikrutiner i C++ och assembler. När han löst ett problem drar han gärna en boogie på pianot.