Våra kunder använder ofta sin multimedia för att presentera en produkt eller ett system, direkt på sin laptop eller via en projektor.

Multimedian fungerar då som ett budskaps-förstärkande talarstöd för försäljaren, med mycket bilder och lite text.


Du kan till exempel plocka isär en digital modell av din produkt, göra en virtuell rundvandring på ett valsverk eller simulera åsknedslagens inverkan i ett kraftnät.

Vi kan även hjälpa dig med mässmaterial samt att utforma din utställningsmonter.


På en mässa har man bara några sekunder på sig för att nå fram med sitt budskap.

Multimedian kan styra ljud, ljus och olika händelser som får montern att leva. En sådan monter ser alla.