Det ska vara roligt att studera. Ett multimedia program är ett utmärkt komplement till det skrivna materialet. Här finns möjlighet att göra innehållet levande med simuleringar av miljöer och händelser.

Vid flera av våra utbildningar har vi byggt upp en virtuel miljö där den studerande ska arbeta och agera i olika situationer.

Du kan naturligtvis få utbildningen poängsatt så att du efter avslutad träning kan se ditt resultat.

Vi använder oss av de medier och uttrycksformer som lämpar sig bäst för den aktuella utbildningen.

Vi kan t ex bygga upp virtuella arbetsplatser där vi med hjälp av vår egen VR teknik, knyter samman fotograferade och datorframställda miljöer.